Co se děje v Sýrii?

Sýrie je starobylou zemí na Blízkém východě ležící u pobřeží Středozemního moře. Je situovaná v regionu poznamenaném pády a vzestupy civilizací, které ho činí stejně tak pestrý jako zranitelný. Sousedí s Tureckem, Irákem, Jordánskem, Izraelem a Libanonem. Na území Sýrie o rozloze 185 tisíc km2 žije 22,5 miliónů obyvatel. Hlavní město Damašek je jedním z nejdéle trvale osídlených míst světa a čítá 1,7 miliónů obyvatel. Sýrie je další z arabských republik, kterou po desetiletí ovládá železná ruka jedné strany v čele s autoritativním prezidentem.

V březnu 2011 dorazila revoluční vlna arabského jara ze severní Afriky do Sýrie. Lidé v ulicích se na počátku revoluce zasazovali o její mírový průběh. Inspirovali se občanským hnutím z Egypta a dalších států, kde na nátlak lidu autoritativní vládci odstoupili. Demonstranti v ulicích syrských měst žádali odstoupení prezidenta, volali po reformách, usilovali o svobodné a férové volby a plnění závazků plynoucích z respektu k základním lidským právům a svobodám. Nepřehlednost situace vyvěrá ze složité sociální reality a bouřlivé historie plné zájmů impérií, regionálních konfliktů a vojenských pučů. Vládní složky prezidenta Bašára Asada nastartovaly konfliktní průběh revoluce. V roce 1970 se po dalším vojenském převratu zmocnil vlády Háfiz al-Asad, kterého v roce 2000 nahradil jeho syn Bašár. Během čtyřiceti let se režim strany Baas a vláda Asadů postarali o zničení opozice a upevnění moci bezpečnostních složek, pomocí kterých je udržována atmosféra všudypřítomného celospolečenského strachu.

Tento nebezpečný mix spustil krizové směřování arabského jara v Sýrii, které doprovází obavy z etnických čistek, zločinů proti lidskosti, zájmové financování konfliktu ze zahraničí, tisíce uprchlíků a celospolečenská krize přelévající se do sousedních států. President Asad se nebrání použití jakýchkoliv metod, které ho udrží u moci. Oběti revoluce se sčítají v tisících a každým dnem umírají další civilisté. Ve snaze zakrýt své zločiny režim omezuje činnost zahraničních médií na svém území. Mezinárodní komunita je v názoru na řešení situace v Sýrii nejednotná, Čína a Rusko odmítají vojenskou intervenci a mírový plán zvláštního zmocněnce OSN a Ligy arabských států se nedaří naplňovat. Česká republika jako jedna z mála západních států nevyhostila v reakci na masakry dětí v Húle vládními jednotkami syrskou velvyslankyni v Praze a Velvyslanectví České republiky v Damašku doposud funguje.

Detailní popis konfliktu v Sýrii od jeho počátku na jaře v roce 2011 do současnosti najdete na stránce ČASOVÁ OSA


Skladba o syrské revoluci od syrsko-amerického rappera Omar Chakaki (Offendum).

Zdroje:
1. M. Clement Hall: The History of Syria 1900 – 1912 (2012)
2. U.S. Government: Syria: Federal Research Study and Country Profile with Comprehensive Information, History, and Analysis – Politics, Economy, Military (2011)

Náhled do historie

Pro pochopení současné krize v Sýrii je nutné objasnit nejen podstatu politického režimu a jeho fungování, ale rovněž syrské společnosti a jejího historického vývoje. Právě historický, politický a společenský kontext předurčuje události, které vedly k občanským nepokojům a násilným střetům mezi bezpečnostními složkami Sýrie a radikálními skupinami v roce 2011 a 2012. Současná politická krize v Sýrii je výsledkem dlouholetého vývoje, jehož kořeny můžeme nalézt již ve vládě bývalého prezidenta Háfize al-Asada, otce a předchůdce současného prezidenta Bašára al-Asada.
Celý článek

Kdo jsou aktéři revoluce?

Stránka Kdo jsou aktéři revoluce? rozkrývá státní a revoluční síly, věnuje se prezidentovi a jeho rodině, státním bezpečnostním složkám a občanskému odporu. V médiích se objevuje řada jmen spojených se zemí, kterou již několik měsíců zmítají boje provládních sil režimu autoritářského prezidenta Asada s opozicí. Kdo jsou aktéři konfliktu? Kde hledají ozbrojené jednotky svou podporu?
Celý článek

FAQ

Zde pro vás připravujeme odpovědi na často kladené otázky týkající se syrské revoluce. Prozatím se můžete také poradit se Slovníkem pojmů, který vysvětluje termíny spojené s arabským jarem v Sýrii. 1) Jaká je souvislost mezi revolucí v Sýrii a dalšími revolucemi na Blízkém východě? 2) Co požaduje syrská opozice? 3) Co může udělat mezinárodní společenství pro zlepšení situace v Sýrii? 4) Jaká je role Ruska v syrském konfliktu? 5) Má demokracie v Sýrii šanci? 6) Jak situace v Sýrii ovlivňuje její vztahy s ostatními státy regionu?
Celý článek

Slovník pojmů

Syrská revoluce je žhavým tématem světového dění. Každý den se v médiích objevuje řada pojmů spojených se zemí, kterou již několik měsíců zmítají boje provládních sil režimu autoritářského prezidenta Asada s opozicí, usilující o jeho svržení a svobodu. Sekce Slovník pojmů rozplétá síť základních termínů spojených s arabským jarem v Sýrii a poskytuje skrze stručné a jasné definice přehled o syrské revoluci. Kdo jsou Alawité, jaké kořeny má politická strana Baas, jak se dostal klan Asadů do politiky a mnoho dalších informací naleznete tady.
Celý článek