Monthly Archives: May 2013

Komentář Jana Kužvarta: Proč není v Libanonu občanská válka?

V Sýrii se již skoro dva roky bojuje, kdežto Libanon je, na libanonské poměry, klidný. Poslední desítky let přitom platilo, že v Sýrii vládnoucí klan Asadů tvrdě udržoval stabilitu a pořádek, kdežto Libanon se periodicky zmítal v občanských konfliktech, zahraničních intervencích a politických krizích. Čím to, že zatímco je v Sýrii válka, v Libanonu je relativní klid? (more…)

Čti dál
Esej Hussam Sibai: “Co si přeje Homsan za měsíčné noci?”

Jsme v devátém měsíci syrské revoluce, vládne příjemné ovzduší, jasný měsíc svítí na obloze, vane něžný vánek a noc je tichá, ale chybí v ní milenci jakož i jiné projevy lidské nebo zvířecí přítomnosti. Za této měsíčné noci vzpomínám na zážitky předešlého dne od rána až do této chvíle. Pouhé čtyři pracovní hodiny denně a po nich rychlý návrat domů, neboť zůstávat venku je s ubíhajícím časem

Čti dál
“Z deníku Homského novorozence” (povídka Hussama Sibai)

Když byla má matka ve čtvrtém měsíci těhotenství, slavila syrská revoluce své první narozeniny a naše krev byla prolévána, aby zavlažila syrské zahrady, stromy a stráně. Vůně mučednictví plnila ovzduší, opadávaly květy a ovoce svobody den za dnem spělo k zralosti. Prosil jsem Boha, ať mi splní jediné přání, i když jsem si ho nechal pro sebe, bezpečně skrčený a ukrytý v lůně své matky, Bůh ji ochraňuj, zbývá

Čti dál