Uprchlíkem v Jordánsku

  • 3.10.2012

Syrská krize má dlouhé prsty, které sahají za její politickou mapu. Přesahy humanitární katastrofy paralyzují i sousední Jordánsko.

Život v Jordánsku se nijak neliší od života v okolních arabských zemích. Z hlediska náboženského složení obyvatel je Jordánsko homogenním státem, ve kterém žije přibližně 95% sunnitských muslimů. Zbylých 5% pak představují křesťané a zanedbatelný počet ší´ité a drůzové. 

Národnostní situace je však složitější. Na území žije složka původních obyvatel starobylého Zajordánska. Významnou část jordánské společnosti představují  také Palestinci, kteří se sem postupem času, zejména pak po arabsko-izraelských válkách, přistěhovali a přijali Jordánsko za svou domovinu. V současnosti zde také pobývá velké množství syrských uprchlíků, kteří hledají útočiště a doufají, že se jednoho dne budou moci vrátit domů.

Až tváří v tvář syrským běženců si člověk uvědomí, s jakými extrémy a obtížemi se musí prchající Syřané vypořádat. Málokdo z předních světových politiků si dokáže představit hrozivý dopad krize na syrské rodiny, které byly nuceny odejít do zahraničí mnohdy bez jakýchkoliv prostředků. Oproti Sýrii jsou v Jordánsku náklady na život několikanásobně vyšší. Početné syrské rodiny žijí na jednom místě, v jednom bytě, dělí se o náklady na život. S potvrzením od UNHCR a přiznáním statusu uprchlíků se snaží přizpůsobit nepříznivým podmínkám. Muži si snaží přivydělat příležitostnými pracemi, zatímco ženy jsou doma a starají se o domácnost. Děti často nemají možnost vzdělávat se a zůstávají doma.

Velký problém představují uprchlické tábory, které byly jordánskými úřady zřízeny na hranicích se Sýrií. Lidé se zde potýkají s hygienickými problémy, nedostatkem stanů, potravin i vody. Samotné Jordánsko se vypořádává s problémy související s omezeným množstvím pitné vody, natož aby bylo schopné zásobovat syrské uprchlíky. Situace je těžká, často dochází ke střetům s místní policií a vojáky. S příchodem zimy se však bude jordánská vláda potýkat s problémy, které s sebou přinese nepříznivé počasí. Na Jordánsko čekají velké výzvy. Podaří se je překonat?

Lucie Uhlířová
385016@mail.muni.cz

 

Lucie Uhlířová pobývá v Jordánsku, kde se účastní pobytu pro pokročilé mluvčí moderní spisovné arabštiny na Jordánské Univerzitě v Ammánu a chystá se absolvovat praxi na českém zahraničním zastupitelství v Ammánu. Lucie absolvovala bakalářský obor Blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě v Plzni, dále obor Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2009, 2010 a 2011 absolvovala kurzy arabského jazyka v Sýrii. Zaměřuje se na syrskou domácí a zahraniční politiku, především ve spojitosti s právě probíhající občanskou válkou a na region Blízkého východu obecně.